2018 / ET BYGVÆRK PÅ VÆRNENGENE


Opgavestiller: Johansen Skovsted Arkitekter

Arkitekt Halldor Gunnløgssons Fond inviterer, med Johansen Skovsted Arkitekter som opgavestiller, studerende til at deltage i arkitektkonkurrencen om et nyt bygværk i det smukke landskab på Værnengene på Tipperhalvøen i Ringkøbing Fjord, med mulighed for realisering. Bygværket skal danne et ly og et udsigtspunkt, og det skal indskrive sig i det særlige landskab.

Med konkurrencen ønsker fonden at give arkitektstuderende mulighed for at prøve kræfter med den kompleksitet og de udfordringer, der ligger i at skabe et permanent bygværk på et særligt sted. Deltagere opfordres til at lade sig inspirere af det store arkitektoniske potentiale der ligger i kritisk at forholde sig til det at bygge. Forslaget skal kunne realiseres indenfor de givne byggetekniske og økonomiske rammer, hvilket ønskes udnyttet som en kreativ modstand i opgavens rumlige, stedslige og tektoniske udarbejdelse.

For Arkitekt Halldor Gunnløgssons Fond er det tillige formålet, at genkalde kendskabet til den åbne konkurrenceform med mangeårig appel til alle fagets udøvere. En konkurrencetradition som har haft enorm betydning for fagets innovation og debat. Opgaven udskrives og bedømmes efter retningslinjer som en professionel åben konkurrence og løses uafhængigt af afdelingernes egne studieforløb. Vi ser frem til mange indlevede og overraskende forslag.

Præmierede forslag:

1. præmie: Kristiane Fenger (100.000 kr)

2. præmie: Philip Dam Lutken & Morten Bjørn Jørgensen (30.000 kr)

3. præmie: Sune Marxen, Aske Beha Busch og Karl Albert Frej Skoog (20.000 kr)

Hædrende omtale: Simon Lindberg og Lovisa Bondeson. Bjørn Balder Bjergkvist Graa og Richard Schyrman. Pelle Juul Carlsen, Noah Vagle og Georg Reitan. Anders Aalekjær Grønbech, Mikkel Eske Kjærholm og Mathias Rasmus Bayer

konkurrenceprogram 2018 / dommerbetænkning 2018


 

2017 / EN BOLIG I LANDSKABET


Opgavestiller: Mette Lange

Professor, Arkitekt Halldor Gunnløgssons Fond inviterer i samarbejde med praktiserende arkitekt Mette Lange studerende på Kunstakademiets Arkitektskole til at deltage i idékonkurrencen om en bolig placeret i det smukke landskab ved Ordup Næs.

Boligen skal have sin egen fortælling med tilknytning til stedet og historien om Næsgaarden. Der lægges op til personlig fortolkning af boligen og hvordan den nye Næsgaard kan sættes i et nutidigt lys. Næsgaardens egenart og landskabets dramatiske og iscenesættende karakter ønskes udfordret i en ny bolig. Besvarelsen skal på personlig vis udtrykke en arkitektonisk ambition. Der forventes et projekt, der indskriver sig naturligt i landskabet og, som vedkender sig sin unikke placering.

Opgaven udskrives og bedømmes efter retningslinjer som en professionel åben idékonkurrence og løses uafhængigt af afdelingernes egne studieforløb. Der lægges vægt på forslagets idé formulering. Begrænsede krav til fremstillingsformen skal appellere til alle studietrin.

For Arkitekt Halldor Gunnløgssons Fond har det tillige været formålet at genkalde kendskabet til den “åbne” konkurrenceform med appel til alle fagets udøvere. En konkurrence tradition som har haft enorm betydning for fagets innovation og debat, men som siden er gledet faget af hænde til fordel for den “indbudte” konkurrence på vilkår af økonomi og større og større tegnestuer. Af samme årsag er arkitektforeningens direktør Jesper Pagh involveret i bedømmelsen.

Præmierede forslag

1. præmie: Jarl Peter Angelo Gottlieb og Søren Skovgaard Laursen (100,000 kr)

2. præmie: Emil Fromberg og Toni Antonov (30.000 kr)

3. præmie: Sune Marxen, Aske Beha Busch og Karl Albert Frej Skoog (20.000 kr)

Hædrende omtale: Julie Mikkelsen, Christina Ahm Randers og Mia Baltzer Nielsen. Johanne Holm-Jensen og Mia Behrens. Sebastian Zapata Ottung Henriksen og Magnus Holm Thøgersen. Molte Bjørn Jørgensen. Sandra Lehne og Nikolai Liknes Hansen.

konkurrenceprogram 2018 / dommerbetænkning 2018