SIDE OM SIDE
Fællesskab og fortætning i byen

Adelgade 2-4.jpg

Baggård til Adelgade 47, ca 1902. Foto: Fritz Theodor Benzen. Københavns Museum

Arkitekt Halldor Gunnløgssons Fond har i år inviteret LETH & GORI til at stille en arkitektkonkurrencen for studerende. Konkurrencen ‘SIDE OM SIDE - fortætning og fællesskab i byen’ omhandler udformningen af et boligprojekt i Adelgade i det indre København. Som en del af opgaven skal stedets særlige historiske, bymæssige og rumlige kvaliteter værdsættes og transformeres i et kraftfuldt og personligt projekt, der sammenvæver boligen med den omgivende by.

Konkurrencen er åben for alle studerende ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Arkitektskolen i Aarhus. Den samlede præmiesum er på 150.000 kr - 1. præmie: 100.000 kr, 2. præmie: 30.000 kr og 3. præmie: 20.000 kr.

Introduktion og forelæsning v. LETH & GORI
18.06.19, aud. 5, KADK, kl 16

Konkurrenceprogram vil være tilgængeligt på halldorgunnloegssonsfond.com efterfølgende


 
 
 

TIDSPLAN

18.06.2019
Forelæsning og introduktion til opgave
ved LETH & GORI, aud. 5, KADK, kl. 16

18.06.2019
Konkurrence program tilgængeligt til download på halldorgunnloegssonsfond.com, kl. 17

19.06.2019 - 05.09.2019
Spørgsmål til konkurrenceprogram besvares løbende i hele perioden. Svar offentliggøres løbende på halldorgunnloegssonsfond.com. Sidste frist for indsendelse af spørgsmål d. 05.09.19, kl. 12

12.09.2019
Aflevering af konkurrenceforslag.
Gl. Dok, Strandgade 27B, 1491 København K, kl. 12-13

27.09.2019
Præmieoverrakkelse og åbning af udstilling,
Gl. Dok, Strandgade 27B, 1401 København K, kl 14

27.09.2019
Dommerbetænkning offentliggøres på
halldorgunnloegssonsfond.com, kl 15

28.09.2019
Udstilling af alle modtagne forslag, offentlig.
Gl. Dok, Strandgade 27B, 1401 København K, kl 12 - 16

02.10.2019
Afhentning af konkurrenceforslag,
Gl. Dok, Strandgade 27B, 1491 København K, kl. 13-14. Alt uafhentet materiale vil blive destrueret