SPØRGSMÅL

Alle spørgsmål anonymiseres før forelæggelse for dommerkomiteen. Spørgsmålsrunden er afsluttet.

 

SVAR

Spørgsmål 18: Skal det afleverede materiale være pakket ind så man ikke kan se indholdet?

 > Det er ikke et krav at konkurrencematerialet er pakket ind så man ikke kan se indholdet. Det er derimod vigtigt at navnekuverten, som afleveres sammen med materialet, er ugennemsigtig og forseglet.

Spørgsmål 17: Der skrives at bygningen skal forholde sig til lokalplanen og være realistisk. Betyder det at der SKAL være elevator i bygningen, selvom selve boligerne ikke ligefrem er handicap venlige hvis der skal være hems osv.

 > Som det fremgår af programmet, skal forslagsstillerens projekt ikke forholde sig til lokalplanen. Derimod er det fornuftigt at forslagsstilleren forholder sig til tilgængelighed og argumenterer for de valg der er foretaget ift. dette. Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på at forslagsstilleren har givet et realistisk bud på hvordan man kan skabe en velfungerende boligbebyggelse på det pågældende sted. Så ordet realistisk refererer altså ikke til hverken lokalplan eller bygningsreglement, men til forslagsstillerens evne til at skabe et indlevet projekt der viser hvordan man kan bygge og bo på præcis dette sted i byen.

Spørgsmål 16: Skal den fysiske 1-50 modellen utfylle helen modelutsnittet, eller må man godt velge ut et utsnitt så lenge man holder seg innenfor markøren?

 > Hvordan 1:50 modellen af projektet udformes, er op til konkurrencedeltagerne. Modeludsnittet skal dog afgrænses som det fremgår af konkurrenceprogrammet samt Bilag 01.

 

 

Spørgsmål 15: Ved I hvor høj den grå hjørnebygningen er? (Gothersgade/Adelgade (Møller og Mammen))

 > Vi kender ikke den præcise højde, men ifølge Københavns Kommunes 3D Bymodel er facaden mod Adelgade ca. 16,6m.

 

 

Spørgsmål 14: Axonometrin som efterfrågas i programmet, ska den visa projektet som en exteriör helhet, dvs hur projektet förhåller sig till byn, eller är det en sprängskiss som visar konstruktionen som ni vill se?

> Det er op til forslagsstilleren at vurdere hvilket fokus aksonometrien skal have og hvordan denne bedst illustrerer projektet som helhed.

 

 

Spørgsmål 13: I følge innleveringskravene står det at man skal levere materialet oppsatt på skumpapp. Vil skumpappen stå til rådighet i innleveringslokalet, eller er det noe vi selv skal bringe med oss

> Konkurrencedeltagerne skal selv stå for opklæbning af plancher på skumpap inden materialet afleveres. 

Spørgsmål 12: Er det tilladt at inkludere friarealet i modellen, således at konstruktioner over terræn i dette område kan vises?

> Nej modellen skal begrænses til det anviste modeludsnit. Projektdele udenfor modeludsnittet må illustreres i tegning.

Spørgsmål 11: Er det et krav at alle boligenhedens funktioner skal indgå i de 20-40 m2 eller er det tilladt kun at have fx fælles bad, køkken etc.?

> Som udgangspunkt skal den enkelte bolig indeholde alle basale funktioner jf. konkurrenceprogrammet s. 8.

Spørgsmål 10: Skal der fortsat kunne køre biler mellem Adelgade nr 8 og 10 ind til baggården?

> Ja eksisterende vejadgang skal bevares. Arealet imellem Adelgade 8 og 10, samt areal på bagsiden af Adelgade nr. 6-8 skal bearbejdes som en del af projektet – eksempelvis ved at re-disponere porte, hegn, belægning mv.

Spørgsmål 9: Hej, kan någon del av projektet, både i markplan och övre nivåer, gå utanför det markerade byggefelt?

> Det er ikke tilladt at bygge udenfor byggefeltet på terræn, men over terræn kan det tillades at overskride byggefeltet. Se også svar på spørgsmål 5.

Spørgsmål 8: Hei. Vi sitter og setter opp opphengningsplan nå, og har løpt inn i problemer. Vi kan rett og slett ikke se hvordan det skal være mulig å få plass til alt materialet dere ber om, i den skalaen dere ber om, på bare to A1. Vi har skåret ned på området vi tegner opp til det absolutt minimale. Vi lurer på om dette er noe dere har sett på selv, eventuelt testet?

> Se svar på spørgsmål 7

Spørgsmål 7: Jeg finder det næsten umuligt at skulle få plads til planer og snit i skalaen 1:50 hvis jeg også skal have plads til det andet materiale der er opgiver under minimum, er det muligt at i har undervurderet størrelsen af disse og er det i orden at lave i fx 1:100 i stedet ?

> Det er op til forslagsstillerne at vurdere tegningsomfang og beskæring ift. det konkrete projekt. Forslagsstillerne kunne eksempelvis aflevere en plan, et snit og en facade i 1:50 og supplere med tegninger i 1:100 eller udsnit i 1:50. Det er ikke et krav at forslagsstillerne skal aflevere mere end det nødvendige tegningsmateriale, så man behøver f.eks. ikke aflevere fire facadetegninger.

Spørgsmål 6: ved i om der er /hvor det er muligt at finde facader af det to bygninger mod vejen?

> Vi kunne ikke umiddelbart finde tegningerne på Københavns Kommunes byggesagsarkiv. Så konkurrencedeltagerene må efter bedste evne, og efter behov, registrere dem udfra de eksisterende forhold på stedet.

Spørgsmål 5: Hej, får någon del av förslaget gå utanför byggefeltet eller konkurrenceområdet? Trädet står exempelvis innanför byggefeltet medan kronan hänger utanför.

> Det kan godt tillades at konkurrenceprojektet har dele der overskrider byggefeltet. Men ligesom træet skal projektet have sit fodaftryk indenfor byggefeltet.

Spørgsmål 4: Er det muligt at deltage i konkurrencen, hvis man har taget afgang fra Aarhus arkitektskole og er bliver færdig januar/februar 2019?

> Nej. Som det fremgår af programmet, er deltagelse som færdiguddannet arkitekt kun muligt hvis man har taget afgang nu i sommeren 2019.

Spørgsmål 3: Kan folk der har taget afgang fra Aarhus Arkitektskole vinter (jan/feb) 2019 deltage i konkurrencen? 

> Nej. Som det fremgår af programmet, er det som færdiguddannet arkitekt kun hvis man har taget afgang nu i sommeren 2019 at man kan deltage.  

 

Spørgsmål 2: Skal man i konkurrennceområdet ved siden af byggefeltet forholde sig til at biler skal kommme igennem? 

> Det er lidt uklart hvilken situation der spørges til. Konkurrencedeltagerne skal i opgavebesvarelsen tage hensyn til at de eksisterende funktioner på stedet fortsat kan fungere. Så hvis man fjerner en vejadgang skal det sandsynliggøres at denne kan placeres et andet sted. 

 

Spørgsmål 1: Hej, kan något i kontexten rivas eller tas bort? Jag tänker framför allt på trädet och byggnadernas knaster. 

> Det er op til konkurrencedeltagerne at besvare dette med deres forslag.