27. september 2019

PRÆMIEOVERRÆKKELSE TIL IDÈKONKURRENCEN: ‘SIDE OM SIDE’

Stort tillykke til vinderprojektet af Adrian Hildrum og Thea Wacker Mortensen. Projektet præmieres med 100.000 kr.

En delt 2. præmie går til Desislava Mintcheva og Amalie Holm Pedersen. Begge præmieres med 25.000 kr.

Se dette års dommerbetænkning for billeder og udtalelser om de præmierede projekter.

Dommerpanelet bestod i år af: Christoffer Harlang, Jesper Pagh og Knud Fladeland.

Fonden vil gerne takke alle de deltagende.


 

3. juni 2019

FORELÆSNING OG INTRODUKTION TIL HALLDOR GUNNLØGSSONS FONDS ARKITEKTKONKURRENCE 2019: ‘SIDE OM SIDE’

Plakat_Arkitektkonkurrence copy.jpg

Foto: Fritz Theodor Benzen. Københavns Museum

Forelæsning og introduktion tirsdag d. 18. juni til konkurrencen ved LETH & GORI i auditorium 5 på Kunstakademiets arkitektskole.

Arkitekt Halldor Gunnløgssons Fond har i år inviteret LETH & GORI til at stille en arkitektkonkurrencen for studerende. Konkurrencen ‘SIDE OM SIDE - fortætning og fællesskab i byen’ omhandler udformningen af et boligprojekt i Adelgade i det indre København. Som en del af opgaven skal stedets særlige historiske, bymæssige og rumlige kvaliteter værdsættes og transformeres i et kraftfuldt og personligt projekt, der sammenvæver boligen med den omgivende by.

Konkurrenceprogrammet offentliggøres i forbindelse med en introduktion og forelæsning tirsdag d. 18. juni 2019, aud 5, kl. 16, KADK. Programmet vil herefter være tilgængeligt her på www.halldorgunnloegssonsfond.com

Konkurrencen er åben for alle studerende ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Arkitektskolen i Aarhus. Den samlede præmiesum er på 150.000 kr. - 1. præmie: 100.000 kr., 2. præmie: 30.000 kr., 3. præmie: 20.000 kr.


 

25. september 2018

PRÆMIEOVERRÆKKELSE TIL IDÈKONKURRENCEN: ‘ET BYGVÆRK PÅ VÆRNENGENE’


Stort tillykke til vinderprojektet af Kristiane Fenger. Projektet præmieres med 100.000 kr.

Anden præmien gik til Philip Dam Lutken & Morten Bjørn Jørgensen, som præmieres med 30.000 kr.
Tredje præmien gik til, Sune Marxen, Aske Beha Busch og Karl Albert Frej Skoog, som præmieres med 20.000 kr.

Hædrende omtaler til Simon Lindberg og Lovisa Bondeso., Bjørn Balder Bjergkvist Graa og Richard Schyrman. Pelle Juul Carlsen, Noah Vagle og Georg Reita. Anders Aalekjær Grønbech, Mikkel Eske Kjærholm og Mathias Rasmus Bayer.

Se dette års dommerbetænkning for billeder og udtalelser om de præmierede projekter.

Dommerpanelet bestod i år af: Christoffer Harlang, Jesper Pagh, Knud Fladeland og Poul Gregersen.

Fonden vil gerne takke alle de deltagende.


 

2. juni 2018

FORELÆSNING OG INTRODUKTION TIL HALLDOR GUNNLØGSSONS FONDS ARKITEKTKONKURRENCE 2018: ‘ET BYGVÆRK PÅ VÆRNENGENE’

konkurrence-johansen skovsted - plakat.jpg

photo: Rasmus Norlander

Forelæsning og introduktion til konkurrencen ved Johansen Skovsted Arkitekter mandag den 18. juni 2018 17.00 i Vandflyverhangaren, Mandrupsalen på KADK.

Arkitekt Halldor Gunnløgssons Fond har inviteret Johansen Skovsted Arkitekter til at stille opgaven. Opgaven omhandler udformningen af et bygværk på Værnengene ved Ringkøbing Fjord med mulighed for realisering.

Bygværket skal danne et ly og et udsigtspunkt. Det skal indskrive sig i det særlige landskab. Der vil blive lagt stor vægt på forslagets kunstneriske kvalitet, herunder forholdet til landskabet, tektonik og mulighed for at kunne realiseres.

Konkurrenceprogrammet offentliggøres den 18. juni 2018 på skolernes intranet og ved forelæsningen.

Konkurrencen er åben for alle studerende fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Arkitektskolen Aarhus.

Den samlede præmiesum er på 150.000 kr.

Aflevering 12. september 2018.


 

3. maj 2018

UDDELING AF HALLDOR GUNNLØGSSONS ARKITEKTURPRIS 2018

 
 

Årets prismodtagere er arkitekterne Nanna Vöge og Dan Cornelius, som tilsammen har tegnestuen Cornelius Vöge.

Det glæder os at invitere dig samt ledsager til uddeling af Halldor Gunnløgssons Arkitekturpris 2018.

Dato: tirsdag den 15. maj

Tidspunkt: kl. 16.00

Sted: Kunstakademiets Arkitektskole, Auditorium 5, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K


 

29. maj 2017

PRÆMIEOVERRÆKKELSE TIL IDÈKONKURRENCEN: ‘EN BOLIG I LANDSKABET’

Sort tillykke til vinderprojektet af Peter Angelo Gottlieb og Søren Skovgaard Laursen. Projektet præmieres med 100.000 kr

Anden præmien gik til Emil Fromberg og Toni Antonov, som præmieres med 30.000 kr.
Tredje præmien gik til, Sune Marxen, Aske Beha Busch og Karl Albert Frej Skoog, som præmieres med 20.000 kr.

Hædrende omtaler til Julie Mikkelsen, Christina Ahm Randers og Mia Baltzer Nielsen. Johanne Holm-Jensen og Mia Behrens. Sebastian Zapata Ottung Henriksen og Magnus Holm Thøgersen. Molte Bjørn Jørgensen. Sandra Lehne og Nikolai Liknes Hansen.

Se dette års dommerbetænkning for billeder og udtalelser om de præmierede projekter.

Dommerpanelet bestod i år af: Christoffer Harlang, Jesper Pagh, Knud Fladeland, Mette Lange og Michael Lynge

Fonden vil gerne takke alle de deltagende.


 

17. dec 2016

FORELÆSNING OG INTRODUKTION TIL HALLDOR GUNNLØGSSONS FONDS IDEKONKURRENCE 2017: ‘EN BOLIG I LANDSKABET’

Mettelange - villa.jpg

Photo: Hampus Berndtson

Forelæsning og introduktion til konkurrencen af Mette Lange, d. 12. januar 2017 kl. 14.00 - 16.00 i auditorium 2.

Professor, Arkitekt m.a.a. Halldor Gunnløgssons Fond har inviteret praktiserende arkitekt Mette Lange til at stille en opgave på Kunstakademiets Arkitektskole. Opgaven vil være en idékonkurrence med en samlet præmiesum på 150.000 kr., hvoraf vinderprojektet honoreres med 100.000 kr. Opgaven stilles d. 12 januar 2017; kl. 14.00 til 16.00 i auditorium 2. Her vil der være en forelæsning, hvor Mette Lange fortæller om egne arbejder, om proces, indlevelse, kvalitet i arkitekturen og social bæredygtighed.

Mette Langes tegnestue arbejder fortrinsvis med boligen, i Danmark og i Indien. Opgaven, der stilles på Kuntsakademiets Arkitektskole er én af tegnestuens egne opgaver – En bolig i landskabet. Der lægges vægt på sammenhængen mellem bebyggelse og landskab, materialitet og konstruktion og boligens indretning.

Konkurrenceprogrammet vil være tilgængeligt umiddelbart efter forelæsningen.

Åben for alle studerende fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Indleveringsdato d. 16 maj 2017